Winkelmand

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1.    Opvattingen

 • StudentFix is opgericht met als doel het repareren, inkoop- en verkoop van smartphones, tablets, computers & laptops.
 • In deze algemene voorwaarden wordt er onder “Reparateur” mede begrepen de monteur die de reparaties uitvoert.
 • In deze algemene voorwaarden wordt er onder “Reparatie” mede begrepen: de Reparatie, die wordt uitgevoerd door: de Reparateur.
 • In deze algemene voorwaarden wordt er onder “Diensten” mede begrepen de door StudentFix uitgevoerde werkzaamheden.
 • In deze algemene voorwaarden wordt er onder “Klant” mede begrepen de Rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van StudentFix.
 • In deze algemene voorwaarden wordt er onder “onze website” verstaan: de website van StudentFix: studentfix.nl
 • In deze algemene voorwaarden wordt er onder “Originele onderdelen” mede begrepen de wel of niet benodigde item voor: de Reparatie, dat zowel nieuwe originele onderdelen als onderdelen uit originele apparatuur zijn.
 • In deze algemene voorwaarden wordt er onder “High copy onderdelen” mede begrepen de wel of niet benodigde item voor: de Reparatie, dat niet originele onderdelen/nagemaakte onderdelen zijn.

2.    Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 • De hierbij aangeboden algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Klanten van StudentFix.
 • Bij afwijkingsgevallen betreffende de algemene voorwaarden, is het van belang dat de geldende afspraken schriftelijk of digitaal zijn genoteerd en door beide partijen zowel geverifieerd als geaccepteerd zijn.

 

3.    Afsluiten van een geldige overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand bij acceptatie van een offerte of aanbod van StudentFix door de Klant.
 • Indien de Klant wenst de Dienst of Reparatie wenst te annuleren, kan dit alleen voor het niet verrichte deel van de werkzaamheden.

 

4.    Onderzoek

 • Bij betaling van onderzoekskosten wordt het toestel van de Klant ingenomen ter reparatie en wordt er onderzoek gedaan.
 • Na het onderzoek krijgt de Klant een diagnose van het probleem, hierbij wordt er een prijsopgave gedaan (inclusief montagekosten). De klant heeft hierbij recht om de reparatie te bevorderen, pauzeren of annuleren.
 • Als de Klant zelf een diagnose heeft vastgesteld voordat er onderzoek is gedaan, krijgt de klant na uitvoering geen garantie op onderdelen waar geen werk op is uitgevoerd.
 • Na diagnose van de Klant kan het ook zijn dat er een ander probleem is vastgesteld. Indien de Klant hierbij akkoord gaat en de reparatie voldaan is, heeft de Klant garantie (mits onder voorwaarden Garantieregeling).

 

5.    Dienstuitvoering

 • Wanneer StudentFix een Reparatie aanneemt, zal er hierbij ook om de toegangscode van het toestel gevraagd worden, dit is met enkele doel het volledig testen van het toestel. Mocht u uw toegangscode niet geven kunnen we geen garantie geven en kan het ons werkproces vertragen.
 • De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan StudentFix.
 • StudentFix probeert voor haar reparaties gebruik van te maken van Originele onderdelen, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.
 • StudentFix heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Diensten.
 • Indeel het onderdeel op voorraad is zal uw reparatie binnen 3-5 werkdagen (exclusief weekenden) gemaakt worden. Bij het plaatsen van bestellingen zijn we echter afhankelijk van onze leverancier. We kunnen hierbij enkel een schattingstijd geven.
 • Indien wij een onderdeel bestellen, is er kans dat reparaties uitgesteld worden i.v.m. levering, lege voorraad, defecte onderdeel bij levering of verkeerde onderdeel bij levering.

6.    Garantieregeling

 • 3 maanden garantie op vervangen onderdeel of uitgevoerde reparatie, dit geldt niet voor valschade na de reparatie of in het geval van waterschade.
 • Geen garantie op software-installatie en dataherstel/back-up.
 • Geen garantie op kleurweergave van schermen.
 • Geen garantie op gevallen waar geen onderzoekskosten is betaald.
 • Geen garantie op schermreparatie indien uw telefoon behuizing krom of ingedeukt was voor de reparatie.
 • Indien uw gerepareerde/gekochte apparaat door uzelf of een derde partij wordt. opengemaakt, vervalt de garantie en worden de onderzoekskosten in rekening gebracht.
 • Bewaar uw fysieke bon als afgifte- en garantiebewijs, zonder bon geen garantie.
 • Indien u uw apparaat bij ons achterlaat ter garantie, zullen we binnen 14 werkdagen (exclusief weekenden) het proberen te repareren (indien mogelijk).

7.    Aansprakelijkheid

 • StudentFix heeft slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van de Klant. StudentFix kan dus ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.
 • Garantie is alleen van toepassing op diensten uitgevoerd voor uw reparatie, problemen die dus achteraf genoteerd worden die geen verband hebben met wat er verricht is door de Reparateur zijn dus niet aanspreekbaar bij StudentFix.
 • Indien StudentFix toch aansprakelijk wordt gehouden, zal StudentFix uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze Diensten, deze is beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de reparatie van het Product.
 • StudentFix is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data.
 • StudentFix is niet aansprakelijk voor schade aan Producten ontstaan door een overmachtssituatie waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan inbraak, lekkage, brand en overstroming.

 

Open chat